Hoppa till huvudinnehåll

Vilken skärgård passar dig?

0
Trygg Viggsklappen Juni 20 171
Foto: Henrik trygg

Lugna skyddade vikar eller exponerade klippöar? Stockholms skärgård är som en generös palett på varierad landskapskaraktär och bjuder på helt olika upplevelser. Men vad är det som skiljer inifrån och ut i skärgården?


Från de grunda vikarna vid fastlandet i Stockholm är det hela åtta mil i östlig riktning till de yttersta skären vid Svenska Högarna. Skillnaden från ena sidan ön till den andra, från inner- till ytterskärgård kan vara kontrastrik som natt och dag. Från prunkande grönska till karga klippor. Skillnaden mellan att vara i skydd i innerskärgården eller helt utsatt för väder och vind på utskären.

En av de tydligaste skillnaden mellan inner- och ytterskärgård är höjden på vegetationen. Precis som i fjällen blir det kargare ju tuffare klimatet är. Från innerskärgårdens frodiga och lummiga fauna till ytterskärgårdens sparsmakade, närmast högalpina växtlighet. Att det växer ett så fjällförknippat bär som hjortron på många ställen i ytterskärgården beror helt enkelt på att hjortron trivs i ganska tuffa förhållanden. 

Givetvis finns det ingen skarp gräns mellan inner-, mellan- och ytterskärgård. Innerskärgårdens ädellövskog och orkidéer når ut i mellanskärgården. Och de med ytterskärgården förknippade grönalgerna som växer på klipporna når in i mellanskärgården. Lummigare grön färg i innerskärgården, ljusare gul färg ju längre ut i havsbandet du kommer.

Även skärgårdens djur möts i innerskärgården och mellanskärgården. Havsörnen, som gärna jagar i yttre havsbandet bor hellre i mellanskärgården. Här stjäl den ofta fisk från den skickliga fiskaren fiskgjusen, som ofta jagar i grundare vikar men gärna bor en bit från stranden i innerskärgården.

 Stockholms skärgård är en skön paradox. Från den lummiga skyddade innerskärgården till den exponerade och fortfarande vilda ytterskärgården. Så har det varit i årtusenden och vad som varit land respektive hav har ändrats radikalt genom landhöjningen. Idag når storstadsbor och andra skärgårdsbesökare ganska enkelt både innerskärgården och ytterskärgården. Reguljära båtturer trafikerar, ofta året runt, många av öarna. Detta tillsammans med infrastruktur så som möjlighet till telefoni och bredband har gjort livsvillkoren mindre särpräglade för skärgårdsbor och besökare. 

Ska man generalisera om människorna som besöker skärgården skulle man kunna påstå att den som söker det stora äventyret med fördel kan besöka ytterskärgården. Här blir det i princip glesare mellan öarna ju längre ut man kommer. Här är man exponerad för naturens krafter på samma sätt som en vandrare på kalfjället är ytterst beroende av väder och vind. Blir det storm är det svårt att hitta skydd. Ytterskärgården står för äventyr och omvälvande upplevelser utan skyddsnät. I innerskärgården och mellanskärgården kan besökaren däremot njuta av kulturlandskapet, rik historia och en skyddande, mer säker miljö.


Skärgården är som en trestegsraket

Jonas Davidson, Skärgårdsstiftelsens kundansvarig i norra skärgården, passerar ofta inner-, mellan- och ytterskärgård när han tar båten från Täby och beger sig till Möjaarkipelagen via Vaxholm. Han ser det som en trestegsraket i upplevelser. Det skyddade innerst, sen mer skärgårdsattribut med Waxholmsbåtar och köpmansvillor från förra sekelskiftet. Sen öppnar det upp till det karga landskapet i havsbandet. Och horisonten mot öst.

– Öar som Grinda och Finnhamn i mellanskärgården är ju väldigt lättillgängligt för alla. Att ta sig från centrala Stockholm till att sitta på verandan på Grinda värdshus och dricka ett glas rosévin innebär ingen stor uppoffring, säger han och fortsätter, även om man inte är så van att vara i skärgården är det lätt att ta sig dit, både med egen båt eller med reguljära turer. Inner- och mellanskärgården är nog ofta ett första möte med skärgården, en inkörsport, för många. Sen vill man kanske bege sig längre ut.

Det är alltså bara att bestämma vilken typ av upplevelse du vill ha. Du kanske gillar det utsatta, de exponerade klipporna längst ut i havsbandet? Vill du spana på sälar, hitta salamander, njuta av tärnans snärtiga flykt och virtuosa fiske ska du ta dig längst ut i skärgården. Om du däremot gillar att bada i varma skyddade vikar i lä för sjöbrisen väljer du innerskärgården. Har du metspö och mask så kan du fånga abborre till kvällsmaten. I innerskärgården kan du också promenera genom lummiga skogar och njuta av kattfot, gullviva och violer.

Kan du inte bestämma dig är det troligtvis allra bäst om du undersöker hela skärgården.


Text: Niclas Sjögren