Skip to main content

Indian summer in Myggskären (in Swedish)

Klippor och stuga på Myggskären
Foto: Henrik Trygg

En person på klippor nära stuga.
Foto: Henrik Trygg

Person hoppar i havet från klippa.
Foto: Henrik Trygg