Hyppää pääsisältöön

Tietosuojakäytäntö

Explore Archipelago on Tukholman saaristosäätiön ja Turun kaupungin yhteinen hanke.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten kyseiset organisaatiot käsittelevät henkilötietoja Explore Archipelagon yhteydessä. Tällä selosteella on kaksi ensisijaista tarkoitusta. 

1.         Selosteessa kuvataan, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi.

2.         Selosteessa kerrotaan sinun oikeutesi ja miten voit käyttää niitä.

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilöitä, jotka käyttävät Explore Archipelagoa tai jotka ottavat sen omistajiin yhteyttä tai joihin me otamme yhteyttä.

Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta!

Pääasialliset käsitteet

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuoraan yhdistää johonkin elävään luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tietyissä tilanteissa henkilötietoihin voidaan myös lukea IP-osoite tai muu vastaava data.

Käsittely tarkoittaa henkilötietojen käsittelyä, kuten keräämistä, rekisteröintiä ja säilyttämistä.

Rekisterinpitäjä on henkilö, joka yksin tai muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelystä.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Explore Archipelagossa markkinoidaan Turun ja Tukholman välisessä saaristossa olevia kohteita ja aktiviteetteja. Teemme läheistä yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden sekä kuntien ja viranomaisten kanssa.

 

Mitä henkilötietoja kerätään ja milloin?

Tietoja, jotka luovutat meille. Nämä ovat tietoja, joita kerrot meille esimerkiksi sosiaalisen median kautta tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse: 

•  Henkilö- ja yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti ja sähköinen henkilöllisyys.


Tietoja, joita keräämme sinusta. Kun vierailet sivustollamme, voimme kerätä sinusta seuraavia tietoja: 

• Henkilö- ja yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero. 

• Tietoja sivuston käytöstä: tietoja siitä, miten käytät sivustoa. 

•  Laitetiedot: esimerkiksi IP-osoite, kieliasetukset, selainasetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, alusta ja näytön resoluutio. 


Mitä teemme henkilötiedoillasi?

Tietojen käsittelyn tarkoitus  - Tietojen käsittelyn oikeusperusteet   

Digitaalisen viestinnän hallinnointi ja kehittäminen: esimerkiksi viestintä sosiaalisessa mediassa, lehdistötiedotteiden kirjoittaminen toimittajille sekä kansallisen ja kansainvälisen markkinoinnin toteuttaminen - Sopimus ja oikeutettu etu.     

Tutkimusten tekeminen ja analysointi: tilastojen kerääminen, ulkoinen valvonta ja asiakastyytyväisyyskyselyt - Oikeutettu etu.           

Ulkoisen viestinnän hallinta: kommentteihin ja valituksiin vastaaminen - Lakisääteinen velvoite.           

Yhteistyö Tukholman, Turun ja muiden alueiden yritysten kanssa - Sopimus ja oikeutettu etu.     

Matkailupalveluiden tarjoaminen: esimerkiksi sähköpostikyselyihin tai puhelintiedusteluihin vastaaminen - Sopimus, oikeutettu etu ja lakisääteinen velvoite.            

Brändin edistäminen ja ylläpito; esimerkiksi saaristoalueiden markkinointi tai kansainvälisen lehdistön ja matkailutoimistojen kutsuminen paikan päälle tutustumaan - Sopimus ja oikeutettu etu.     

 

Kenelle tietoja voidaan jakaa?

Avustavat yritykset. Toisinaan meidän tarvitsee jakaa henkilötietojasi muiden organisaatioiden kanssa palveluidemme tarjoamista varten. Avustava yritys on yritys, joka käsittelee tietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Tällainen yritys auttaa meitä muun muassa seuraavissa asioissa:

IT-palvelut (yritykset, jotka hoitavat oleellisia toimintoja, kuten teknisen tuen ja IT-ratkaisujemme ylläpidon)

•  Markkinointiyritykset (painettu ja sosiaalinen media, jakelu, mediatoimistot tai mainostoimistot). 


Yritykset, jotka ovat itsenäisesti vastuussa henkilötiedoista

• Valtion viranomaiset (poliisi, veroviranomaiset tai muut viranomaiset), jos laki velvoittaa jakamaan henkilötiedot tai epäillään rikosta. 

• Kumppanit (eli alan järjestöt tai muut toiminnassa mukana olevat tahot, kuten hotellit ja ravintolat). Saaristosäätiön ja Turun kaupungin tehtäviin kuuluu yhteistyön edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Tästä syystä joitain tietojasi voidaan välittää heille yhteistyön ylläpitämistä ja helpottamista varten. 

 

Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Pyrimme aina varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään EU/ETA-alueella. Joissain tapauksissa joudumme kuitenkin siirtämään tiedot EU:n/ETA:n ulkopuolelle, esimerkiksi jos jaamme henkilötietosi yhteistyökumppanin tai alihankkijan kanssa.

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai lakisääteisten velvoitteidemme tai oikeutettujen etujemme täyttämiseksi tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Lain lisäksi säilytysaikaan vaikuttaa suhteemme sinuun, mikäli olet esimerkiksi yhteistyökumppanimme tai tapahtumajärjestäjä.

 

Mitä oikeuksia sinulla on sivustollemme rekisteröityneenä?

Tietojen käyttöoikeus (niin sanottu rekisteriote). Sinulla on oikeus nähdä, mitä tietoja käsittelemme sinusta. Voit pyytää kopion tiedoista. (Tiedot toimitetaan rekisteriotteena, josta käy ilmi tarkoitus, henkilötietoryhmät, vastaanottajaluokat, säilytysajat ja tiedot siitä, mihin tiedot on kerätty, sekä automatisoidun päätöksenteon osuus).

Tietojen lähettämistä varten saatamme pyytää lisätietoja, jotta voimme varmistaa, että tiedot toimitetaan oikealle henkilölle ja että olet oikeutettu tietojen pyytämiseen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.


Oikeus tietojen oikaisemiseen. Sinulla on oikeus pyytää oikaisemaan sinusta tallennetut virheelliset tai epätarkat henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi"). Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, jos:

• Tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on kerätty tai käsitelty.

• Vastustat henkilötietojesi käsittelyä, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun lain nojalla ja vastustamisen syy syrjäyttää oikeutetun etumme.  

• Vastustat henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

• Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

• Henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteemme noudattamiseksi.

• Henkilötietoja on kerätty lapselta (alle 13-vuotiaalta), jonka huoltaja olet, ja kerääminen on tapahtunut tietoyhteiskunnan palvelujen (esim. sosiaalinen media) tarjoamisen yhteydessä. 

Huomaathan, että lakisääteisten velvoitteiden vuoksi emme välttämättä voi poistaa tietojasi välittömästi. Nämä velvoitteet johtuvat muun muassa tietosuoja-asetuksesta, arkistolaista, hankintalaista sekä kirjanpito- ja verolainsäädännöstä.


Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos esimerkiksi epäilet tietojesi paikkansapitävyyttä tai koet, että emme enää tarvitse tietoja tarkoituksiimme, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tässä tapauksessa voit pyytää, ettemme poista tietoja. 

Jos vastustat tietojen käsittelyä silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, voit pyytää, että rajoitamme tietojen käsittelyä sen aikaa, kun tarkistamme, syrjäyttävätkö meidän etumme sinun etusi saada tiedot poistetuiksi.

Jos tietojen käsittelyä rajoitetaan edellä mainitulla tavalla, emme voi käsitellä henkilötietojasi muutoin kuin säilyttämällä niitä tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai jonkun toisen oikeuden suojaamiseksi, ellemme ole saaneet sinulta erityistä suostumusta tietojen käsittelyyn.


Oikeus vastustaa tietojen tietynlaista käsittelyä. Sinulla on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia (esimerkiksi markkinointitarkoituksissa lähetettyjä sähköpostiyhteydenottoja, tekstiviestejä tai uutiskirjeitä). Jos olet itse asiakkaana päättänyt käyttää palveluamme tai muuten etsinyt lisätietoja organisaatiosta ja sen palveluista, tätä ei pidetä suoramarkkinointina. Voit myös vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojen käsittelyä.

Jotta voimme jatkaa tietojesi käsittelyä vastustuksesi jälkeen, meidän on voitava osoittaa, että käsittelyyn on oltava huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi. Muussa tapauksessa voimme käsitellä tietoja vain oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Oikeus tietojen siirtämiseen. Jos henkilötietojasi käsitellään automaattisesti suostumuksesi tai sopimusten mukaisesti, sinulla on oikeus pyytää tietojen siirtoa, mikäli se ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

 

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Tietosuojaviranomainen vastaa tietosuojalainsäädännön soveltamisen valvonnasta. Jos koet, että organisaatio käsittelee henkilötietoja virheellisesti, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

 

Lue lisää Saaristosäätiön tietosuojakäytännöstä ja Turun kaupungin tietosuojasta.